Thiết Kế và Xây Dựng Hệ Thống

HOTLINE: 028 6290 8408 - 098 299 1048

Thiết kế kỹ thuật là một trong những chìa khóa quan trọng cho dự án của quý vị thành công. Âm Thanh Quốc Vũ hiểu rõ yếu tố quan trọng này. Đội ngũ Âm Thanh Quốc Vũ đến tận địa điểm của quý vị, thực hiện khảo sát toàn diện và thu thập dữ liệu cần thiết. Hệ thống âm thanh của quý vị sẽ được thiết kế bởi kỹ sư thiết kế của Âm Thanh Quốc Vũ. Kết quả là quý vị có thể dự đoán trước được chất lượng vận hành hệ thống kể cả trước khi quý vị mua hoặc lắp đặt trang thiết bị.

Đội ngũ QV Sound làm việc việc với những kỹ sư âm thanh và nhà sản xuất trong qui trình chọn lựa trang thiết bị để xác định rõ nhu cầu ứng dụng, công năng, kết nối và kiểm soát của từng dự án cụ thể.

Hơn hết, Đội ngũ QV Sound được đào tào chuyên nghiệp nhằm đảm bảo vượt qua sự đòi hỏi cao độ của quý vị.