VUE Audiotechnik

 

VUE Audiotechnik được thành lập bởi những chuyên gia hàng đầu trong lãnh vực âm thanh chuyên nghiệp. Tại VUE Audiotechnik, chúng tôi liên kết thành một khối vững chắc với cam kết quyết liệt vào mối quan hệ tương tác và không ngần ngại đổi mới tư duy và công nghệ.


Thành viên VUE cam kết luôn cải tiến mọi khía cạnh của thiết kế hệ thống loa và không ngần ngại suy nghĩ “đột phá” để đạt kết quả hoàn hảo hơn. Để bức phá hiện trạng thông thường, VUE đã và đang thực hiện vô số chương trình biểu diễn âm nhạc đẳng cấp thế giới, và đáp ứng sự tự do sáng tạo tới tất cả đối tác. Làm điều này, VUE đang thay đổi lãnh vực âm thanh – mãi mãi.


Những công nghệ cốt lõi của VUE gồm: “Continuous Source Topology (CST™)”, “Beryllium] Acoustic Properties & Performance”, “Active Compliance Management (ACM)”, “Isobaric Subwoofer Design” và “VUE Point Beam Steering”.

 

TỚI TRANG SẢN PHẨM