Bảo trì

HOTLINE: 028 6290 8408 - 098 299 1048

Một khi hệ thống của quý vị hết hạn bảo hành, bộ phận dịch vụ Âm Thanh Quốc Vũ cung cấp dịch vụ bảo trì tại chỗ và hợp đồng bảo trì. Âm Thanh Quốc Vũ cùng làm việc với quý vị để kiến tạo một hợp đồng bảo trì thích hợp nhất với nhu cầu và kinh phí hoặc quý vị có thể chọn hợp đồng bảo trì tiêu chuẩn với phí hợp lý của Âm Thanh Quốc Vũ. Có nghĩa, quý vị có thể tự tin rằng những thiết bị giá trị đó luôn được bảo trì trong tình trạng tốt nhất và sẵn sàng phục vụ sự kiện hoặc hoạt động hằng ngày của quý vị bất cứ lúc nào.

Trong một vài trường hợp hiếm hoi nếu có bất kỳ điều gì chưa ổn, quý vị vẫn có chuyên viên hỗ trợ những khi cần thiết nhất.